Facebook Twitter Pinterest Instagram

Hizmetlerimiz

Kurumsal İmaj Tasarımı

Bireylerin ve / veya kurumların (örgütlerin, firmaların, organizasyonların, kuruluşların) en çok ihmal ettikleri konulardan birisi de imaj oluşturma ve imaj yönetimidir. Bu sihirli değnek bu gün için büyük sonuç vermese de orta ve uzun vadede bireysel ve kurumsal açıdan hayati sonuçlar doğuran bir faktördür. Ayrıca son dönemlerde sadece kurumsal çalışmalarda değil kurumların yapmış olduğu etkinlik eylem ve politikaların izleniminin pazarlanması konusunda "algı yönetimi" kavramı fazlasıyla popülarite kazanmıştır. Ki bu popülarite, günümüzün ve gelecek yüzyılların dijital ortamında veya teknosferinde sürekli olarak devam edecektir.

İmaj, bir kişi ve/veya kurum hakkında başka bir kişinin veya kişilerin ilk elde kafasında oluşturduğu izlenimdir. Bu izlenim, görme, duyma veya hissetme anında başlar, zamanla yerleşik hale gelir. Bu açıdan imajın oluşumu, (zihne imaj izdüşümünün yansıması) ilk bir dakika içinde gerçekleşirken, imajın yerleştirilmesi kısa ve orta dönemi almaktadır. Yerleşmiş / kanıksanmış bir imajın korunması ise, imaj yönetimine girmektedir. İşte bu yüzden, imajın yaratılması / oluşturulması kadar imajın kanıksatılmasında imajın yönetimi de önemlidir. Bu çalışmamızda da imaja ilişkin etki, etkilenim ve oluşacak potansiyel birikimin determinantları ele alınarak tespitlerde bulunulacaktır.

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.

Bir başka deyişle kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür. Kurumsal kimlik firmalarda ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok eder. Aynı zamanda iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmaların, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, firmaların saygınlığının artmasını sağlar. Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu kimlikler firmalar tarafından da özümsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni artırarak, firmaların akıllarda daha çok yer etmesine olanak sağlar.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmalar kurumsal kimlik tasarımına özen göstermeli hatta bunun için alanlarında uzman profesyonellerle çalışmalıdırlar. Çünkü kurumsal kimlik bir nevi kurumun imzası görevini görecektir ve bir kez kullanılmaya başlandıktan ve insanlar oluşturulan bu kurumsal kimlik ile firmaları kafalarında bağdaştırdıktan sonra, firmalar için tekrar bir kurumsal kimlik oluşturmak çok zor ve zahmetli bir süreç olacaktı

"Logo en sade haliyle bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran markayı, harf, simge (görsel veya çizim) veya her ikisinin birden kullanıldığı özgün çizimlere denir."

Ürün ve markaların hızla artması ile, bu markaların diğer markalardan ayrışması önemli olmaya başladı. Bu ayrım için sadece marka ismi yeterli gelmediği için, görsel olarak da bu ayrımın sağlanması gerekliliği "logo tasarımı" nı önemli hale getirdi.

Matbaa günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte oldukça sık kullanılan yerlerden bir tanesidir. Peki matbaa nedir ? Matbaa, hammaddesi kağıt olan ürünlerin istenilen şekillerde basılması ve üretilmesi işleminin yapıldığı yer olarak tanımlanabilir. Bu sektör geçmişten günümüze kadar oldukça değişim göstermiş olup, yenilikçi gelişmeler yaşanmıştır.

3D modelleme, genel olarak bilgisayar grafikleri kullanarak 3D modelleme için özel programlar ile canlı veya cansız bir nesnenin üç boyutlu matematiksel modelinin geliştirilmesi sürecine denir. 3D modelleme süreci ile hazırlanan 3D modeller çoğu zaman 3D rendering denilen modelin gerçekçi bir görünüme kavuşmasını sağlayan araçlarla birlikte eş zamanlı olarak kullanılır. 3D modelleme sürecinde bilgisayar grafiklerinin verileri genellikle kullanıcı tarafından tıpkı heykel ve plastik sanatlara benzer şekilde adım adım işlenerek elde edilir.

Hedef kitlenin günlük rutini içerisinde gördüğü reklamlara açık hava reklamcılığının ürünleri Açık hava reklamcılığı hedef kitlelere aracısız ulaşmak, bilinçaltında yer etmek, prestij sahibi olmak isteyen firmalar tarafından tercih edilir. Bina giydirmeden otobüs duraklarında gördüğünüz afişlere kadar geniş bir alanda uygulanan açık hava reklamları günümüzde oldukça hızlı bir şekilde gelişmiş ve neredeyse tüm yaşam alanlarımızda varlık gösterir hale gelmiştir. Açık hava reklamları uygun şartlarda uygulanmadıkları zaman hem firmanın imajını hem de şehrin çehresini olumsuz olarak etkileyebilir. Halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda pek çok firmanın rekabet içerisinde gerçekleştirdiği açık hava reklamcılığında bir adım öne çıkmak için yaratıcı fikirler sunmak gerekiyor.

Bir ürün, hizmet, organizasyon, veya kampanyanın duyurulmasında, ilan edilmesinde kullanılan görsel reklam aracıdır. Kermes, kampanya, enkinlik, tanıtım vb. ilanları duyurmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. İlgi çekiçici afişler için Yaratıcı tasarımlar ve insanların ilgisini üzerinde toplanması şarttır. Afiş aynı zamanda televizyon, radyo, gazete gibi basın ilanlarının desteklenmesinde kullanılan yaygın bir materyaldir. Afiş günümüzde billboard tasarımı, CLP, gibi alanlarda da etkin bir biçimde kullanılan bir açık hava reklam aracıdır. Billboard gibi etkili bir yapıya sahip olmasının yanı sıra en çok tercih edilen yöntemler arasındadır. Arasokak İstanbul olarak yüzlerce firmaya Afiş Reklam Tasarımı yaparken aynı zamanda Billboard, CLP gibi tasarımlarıda siz müşterilerimiz için hazırlıyoruz. Çalışmanızın ilgi çekici olmasını, akılda kalıcı sloganlarla reklamınızın hafızalara kazınmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra posteri etkin bir biçimde kullanarak markanızın ihtiyacı olan reklamı destekliyoruz. Posterler görsel ağırlıklı tasarımlar içerirken yazı azdır. Eğer ihtiyacınız olan görsellik ve çarpıcı bir reklam iste poster sizin için şüphesiz en iyi seçimlerden biri olacaktır. İşiniz için en iyi reklam tasarısını bulamıyorsanız, bizimle iletişime geçerek bizden fikir öneri görüş ve daha fazla detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Sanatçı posterleri, tiyatro posterleri, sinema posterleri gibi işleri sizi gereksiz zahmetten kurtararak yapıyor hızlı bir şekilde temiz işlerle teslim ediyoruz. Afiş veya posterler farklı materyaller üzerine basım yapılarak iç mekan veya dış mekanlarda çarpıcı reklamlara sahip olmanızı sağlarken kusursuz işler için işinizi matbaanın her aşamasında takip ediyoruz.. Matbaa basımı yaptırılacak afiş ve posterlerde farklı kağıt çeşitleri ve kağıt kalınlıkları konusunda ihtiyacınızı yönelik sizleri yönlendiriyoruz. Afiş ve Poster basım hizmetleri isterseniz tarafımızdan isterseniz sizin tarafınızdan yapılabilir. Reklam Tasarım Ajansı olarak tasarımlarını yapıyoruz, sizin isteklerinize yönelik işlerinize şekil veriyoruz…

Dijital baskı bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımların, kullanım amacına göre farklılık gösteren çeşitli materyaller üzerine basılması tekniğidir. Diğer baskı yöntemlerine göre çok daha hızlı, pratik ve esnektir.

Ofsete kıyasla daha hızlı baskı sürecine girme ve ofsette kullanılan metal parça veya kalıpların olmaması sebebiyle tercih edilmektedir. Dijital baskıda gün geçtikçe düşen maliyetler, bu sistemin yaygın kullanımını ve tercih edilmesini sağlamıştır.

Kullanım açısından genellikle küçük boyutlu işler için başvurulmaktadır. Ofset baskıya göre daha maliyetli fakat çok daha hızlı bir yöntemdir. Ofset baskının maliyet açısından daha düşük olmasının sebebi aynı anda 1 milyona yakın adet baskının yapılabiliyor olmasıdır.

Dijital yayıncılık, dünyada neredeyse tüm yayın gruplarının tercih ettiği, ülkemizde ise daha yeni yeni tanınan kısaca yazılı ve görsel materyallerin (katalog, broşür, kitap, dergi, gazete vb.) dijital ortama taşınarak farklı dil ve kullanıcılarla etkileşimli hale gelmesini sağlayan ekstra özelliklerle çok sayıda kişiye ulaşmasını sağlayan yayıncılık platformudur. Bu platform aracılığı ile kişilere ulaştırılan yayınlara da "Dijital Yayın" adı verilir.

Gazeteler, yazılı basında en çok yer bulan yayınlardır. Günlük olmaları, her yeni günde yeni yeni haberlerle çıkmaları ve haberlerin siyaset, aktüalite, spor, bilim, sanat vb gibi hemen her alanı içermesi sebebiyle her kesimden insana hitap ederler. Bu özelliklerinden dolayı gazete reklamcılığı önemli alanlardan biridir. Bunun başlıca sebepleri arasında gazetelerin farklı kesimlere yani farklı kültür gruplarına seslenmelerini sayabiliriz.

Son yıllarda Dünyada ve Türkiye'de kullanılan bir teknik yaygınlaştı. Drone ile gerçekleştirilen havadan çekim mesleği. Bir çok tanıtım , reklam videolarında görmüşsünüz. Havadan görüntüleme tekniği ile örneğin belediyeye ait bir parkın tanıtım videosunda parkın havadan görüntülerine yer verilir. Bu görüntüler hem çekilecek olan yerin daha detaylı ve farklı açılardan çekilmesine hem de montajlanmış görüntüler ile birlikte ortaya çıkan işin çok daha estetik ve kaliteli durmasını sağlamaktadır.

Ürünü veya hizmeti tanıtma amacıyla, içerisinde metin, görsel kullanılarak oluşturulan bilgilendirme/tanıtım aracıdır.

Kullanıcılara ürün veya firma hakkında detaylı bilgi, ilgi ve güven vermesinin yanı sıra, firmanızın sektördeki diğer firmaların önüne geçmesine, bilinirliğinin ve akılda kalıcılığının güçlenmesine de ciddi oranda katkı sağlar. Görsel tasarımın en üst seviyede tutulması, firmaya veya ürünlere duyulan ilgiyi artırmakla doğru orantılıdır. Profesyonel tasarımcılar tarafından oluşturulmayan tasarımlar kitlede beklenen etkiyi yakalayamaz, imaj zedelenmesi ile de sonuçlanabilir.

Basılı işler güçlü tasarımın yanı sıra baskı aşamasında da profesyonelliğe ihtiyaç duymaktadır. Markanın ne olduğundan daha çok bunu nasıl sunduğu daha önemlidir. Programına güvenen bir kurum için gerekli olan şey kendini ifade edebilen bir temsilcidir. Fiziki temsilcinin olmadığı yerde markanın vizyonunu hissettirebilecek bir yardımcıya ihtiyaç duyulabilir.

En eski tanıtım şekillerinden biri olan radyo reklamları, kulağa hitap eden iletişim biçiminin bir çeşidi aslında. Belirli bir senaryoya göre yazılan ve kısıtlı süre zarfında okunan metinlerden oluşan radyo reklamları günümüzde çokça tercih edilmemektedir. Ancak radyo dinleyenlerin sayısı hala fazla ve ekonomik olan bu tanıtım yolu ile rakiplerinize farklı bir şekilde karşılık verebilirsiniz.

Görsel mağazacılık tekniklerine dair tüm detayların aktarıldığı bu program ile moda genel kültürünüzü genişletecek, pazarlama ve perakende konularında bilgi sahibi olacaksınız.

Program süresince görsel mağazacılık uygulamalarını ve bu uygulamaların markanın imajına yönelik etkisini gözlemleyecek, sektör işbirlikleriyle gerçekleşen mağaza içi uygulamalar yaparak deneyim kazanacaksınız. Program sonunda belirlenen bir marka için görsel vitrin tasarımı yapacak; görsel vitrin maketleri eşliğinde, reyon ve styling uygulamalarını bir sunumla marka yöneticilerine sunacaksınız.

Sosyal medya hakkında en fazla merak edilen konular arasında sosyal medya yönetiminin tam olarak ne olduğu yer almaktadır. Sosyal medya yönetimi, sosyal medya hesapları ve sayfaların nasıl kullanılacağı, büyüme sürecinin nasıl işlemesi gerektiğini, imaj yönetiminin nasıl olması gerektiği ve kriz durumlarında nasıl yolar izlenmesi gerektiğini gösteren yollardır. Sosyal medyanın günümüzde çok güçlü bir yeri olduğunu ve önüne geçilmez bir pazarlama stratejisi bulunduğunu görüyoruz. Bu yüzden sosyal medya yönetiminin önemi her geçen gün artış gösteriyor. Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi evresinde mutlaka profesyonel kişilerden destek alınması gerekir.

Sosyal medya reklamcılığı, internette bulunan sosyal paylaşım siteleri üzerinden yapılan her türlü reklam faaliyetlerine denmektedir. İnternet ve sosyal medya platformlarını kullanan bireylerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İşletmeler de buna bağlı olarak sosyal medyada yer alarak markalarını büyük kitlelere duyuruyor. Böylelikle işletmeler daha çok müşteriye ulaşmayı hedefleyerek reklam yatırımlarını bu doğrultuda yapıyorlar./p>

Tabela aklınızın alabileceği en küçük esnaftan dev holdinglere kadar kullanılan en etkili ve öncelikli reklam aracıdır. Reklamın ilk keşfinden bu güne kadar bir çok değişim ve gelişim yaşamış bu sektörde bir çok farklı tabela çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları totem tabela, cephe ve çatı tabelası, neon çubuklarla yapılan neon tabela, krom kutu harfler ve ledler le yapılan ışıklı kutu harf tabela seçenekleri reklam tabela sektörünün en güzel örnekleridir.

Ürün ya da hizmetlerinizi üçüncü şahıslar ile paylaşmanızı sağlayacak, sizin görüntünüzü ve marka değerinizi belirleyecek çekimlerdir. Albüm çekimleri, moda çekimleri, ürün, mekan çekimleri genel anlamı ile katalog çekimi olarak adlandırılmaktadır.

Katalog çekiminde belkide en önemli konu ışıklandırmadır. Ürünün kendi rengini değiştirmeyecek ve en doğru tonunun yansıtabilecek bir ışık altında çekilmesi internetten sipariş veren müşterilerinizin daha sonra renk farkı ile ürün iadesi talebinde bulunmamaları açısından da gereklidir. Katalog çekiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta her zaman ürünün öne çıkmasıdır.

İç mimar, mekan gereksinimlerini belirleyip, renk ve aydınlatma gibi dekoratif öğeleri seçerek iç mekanı işlevsel, güvenli ve güzel hale getirir. Binaların iç mekan tasarımlarını, işlevsel ve estetik düzenlemesini yapar.

Estetik cazibeye sahip ve mevcut alandan en iyi şekilde faydalanan iç mekanların tasarlanması görevini üstlenen iç mimarların sorumlulukları şunlardır;

Müşterinin hedeflerini ve projenin gereksinimlerini belirlemek,

Mekanın nasıl kullanılacağını planlamak,

Elektrik düzenleri de dahil olmak üzere ön tasarım planlarını çizmek,

Aydınlatma, duvar kaplaması, döşeme ve sıhhi tesisat armatürleri gibi malzemeleri belirtmek,

Bilgisayar destekli tasarım programları ve el çizim becerileri kullanarak proje sunmak üzere eskizler, çizimler ve kat planları üretmek,

İç tasarım projesi için zaman çizelgesi oluşturmak,

Malzeme ve işçilik dahil olmak üzere proje bütçesi belirlemek,

Yerinde gözlem gerçekleştirmek ve devam eden tasarım projelerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak önerilerde bulunmak,

Müşterinin memnun olmasını sağlamak için projeden sonra müşteri ile iletişim kurmak,

Mimar, müteahhit, ressam, döşemeci ve inşaat mühendisleri de dahil olmak üzere çeşitli meslektaşlarla iş birliği içerisinde çalışmak,

Sektörel yenilikleri yakından takip etmek.

Web alanındaki geliştirmeler iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar Web Tasarım & Web Yazılım olarak ikiye ayrılırken; Web tasarım, kullanıcının direkt olarak gördüğü, sitenin arayüzü, tasarımsal kısımları, yani kullanıcıya hitap eden ana kısımdır. Yazılım kısmı ise, tasarımdan farklı olarak web sayfasının arkaplanındaki kod yapısıdır. Kullanıcı girişi yapılan, yönetim paneli olan kısımlar bir web sayfasının yazılım kısımlarıdır. Bu kısımlar backend olarak, tasarımsal kısımlar ise frontend olarak geçmektedir. Bu kısımları geliştiren geliştiriciler de frontend developer ve backend developer uzmanlık sıfatıyla çalışmaktadırlar.